مشخصات بازیکن
Official :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.89.250 :آیپی
STEAM_1:1:488960224 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۲۳:۲۹:۰۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰۳:۲۹:۰۵ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن