مشخصات بازیکن
kamran :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
94.183.88.36 :آیپی
STEAM_1:0:461910236 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰۰:۵۲:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۰۰:۵۲:۰۲ :تاریخ آنبن
14 روز :مدت زمان بن