مشخصات بازیکن
Jojo :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.209.230.144 :آیپی
STEAM_1:1:493174015 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] TriggerBot / Smooth Aimbot Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰۲:۴۸:۴۶ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن