مشخصات بازیکن
$u!3_ZerO :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
178.173.152.129 :آیپی
STEAM_1:1:64015170 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Reza Ranjbar | NatH- :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰۵:۵۴:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۵:۵۴:۵۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن