مشخصات بازیکن
Un[K]NowN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
87.107.180.115 :آیپی
STEAM_1:1:196381357 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack - Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۲۳:۱۷:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲۳:۱۷:۳۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن