مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.208.203.131 :آیپی
STEAM_1:0:442938120 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
Dr.Mohammad :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳:۱۰:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۱:۱۸:۲۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن