مشخصات بازیکن
haji joker :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.189.90 :آیپی
STEAM_1:1:216887012 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
AmirHossein Chliki | aizy :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۴:۱۷:۲۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۴:۲۷:۲۴ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن