مشخصات بازیکن
INDIA ONLY :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.239.121 :آیپی
STEAM_1:0:476591790 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
Dr.Mohammad :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۶:۴۶:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰۶:۵۴:۱۲ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن