مشخصات بازیکن
Pooyan.jafarzade84 :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.10.28 :آیپی
STEAM_1:1:488995885 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Cheatere BI ESTEDAD :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۷:۳۱:۴۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن