مشخصات بازیکن
sirjan8585 :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.27.61.54 :آیپی
STEAM_1:0:492256665 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۸:۱۸:۰۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن