مشخصات بازیکن
MahdiHW (2 + 2 = 3) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.34.122.192 :آیپی
STEAM_1:1:168093938 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۰:۰۳:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰۰:۱۳:۵۳ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن