مشخصات بازیکن
SoReNa :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
83.122.133.115 :آیپی
STEAM_1:1:457574225 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۱۵:۲۴:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۱۵:۲۴:۲۸ :تاریخ آنبن
2 روز :مدت زمان بن