مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.77.26 :آیپی
STEAM_1:1:493522697 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۱۵:۴۲:۲۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۱۵:۴۲:۲۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن