مشخصات بازیکن
saaheltabari :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
95.82.51.227 :آیپی
STEAM_1:1:181167025 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۱۸:۲۰:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۱۸:۲۰:۲۳ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن