مشخصات بازیکن
fuck your mom :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.224.189 :آیپی
STEAM_1:1:493781746 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spinhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۲۲:۲۲:۳۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۲۲:۲۲:۳۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن