مشخصات بازیکن
im retarded :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.224.189 :آیپی
STEAM_1:0:207729616 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۲۳:۰۵:۲۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۲۳:۰۵:۲۰ :تاریخ آنبن
14 روز :مدت زمان بن