مشخصات بازیکن
36ghostsiv :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.176.252 :آیپی
STEAM_1:1:78341781 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
spam dar teamchange :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
Yashar ShafieZadeh | GameBull :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۲۳:۱۵:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۲۳:۲۶:۳۱ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن