مشخصات بازیکن
hamedgamer :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.178.14.223 :آیپی
STEAM_1:1:483638689 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۴:۲۷:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۴:۲۷:۰۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن