مشخصات بازیکن
shame on you :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.95.97 :آیپی
STEAM_1:1:94271052 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۳:۰۷:۴۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۴:۰۷:۴۰ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن