مشخصات بازیکن
?? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.188.167.66 :آیپی
STEAM_1:0:211637243 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۳:۰۸:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۴:۰۸:۱۸ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن