مشخصات بازیکن
punisher #fesh :D :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.95.97 :آیپی
STEAM_1:0:456144051 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۳:۰۸:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۵:۰۸:۵۵ :تاریخ آنبن
2 ساعت :مدت زمان بن