مشخصات بازیکن
EL Patrn :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.188.167.66 :آیپی
STEAM_1:1:218790149 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۵:۰۵:۰۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰۹:۰۵:۰۵ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن