مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.121.106.224 :آیپی
STEAM_0:0:38233991 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin Va Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
Dr.Mohammad :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۱۷:۴۰:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۱۶:۵۴:۱۳ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن