مشخصات بازیکن
GOD ((nary))>> :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.129.249.85 :آیپی
STEAM_1:1:235532085 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۱۷:۴۴:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۲۱:۴۴:۲۵ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن