مشخصات بازیکن
mahdi :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.69.248 :آیپی
STEAM_1:1:493577804 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۱۹:۱۰:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۱۹:۱۰:۵۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن