مشخصات بازیکن
bhop*Elsa Jean :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.58.50 :آیپی
STEAM_1:0:234814802 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
AmirHossein Chliki | aizy :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰۲:۰۷:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰۲:۱۷:۲۸ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن