مشخصات بازیکن
?Filiki-iwnl :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.209.138 :آیپی
STEAM_1:0:219361134 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۱۶:۴۲:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۲۰:۴۲:۲۱ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن