مشخصات بازیکن
A$AP P?rC??M :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.201.241.178 :آیپی
STEAM_1:1:85469551 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۲۲:۱۸:۱۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۲۲:۲۸:۱۵ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن