مشخصات بازیکن
Dev :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Italy(IT) :کشور / منطقه
77.42.11.19 :آیپی
STEAM_1:0:487299351 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
ANTI FLASHBANG :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۲۳:۴۷:۰۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰۰:۱۷:۰۹ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن