مشخصات بازیکن
Amin Arrow :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.134.80 :آیپی
STEAM_1:1:215506625 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰۲:۲۹:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰۲:۳۹:۲۱ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن