مشخصات بازیکن
sajjadam :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.130.183 :آیپی
STEAM_1:0:448855004 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Anti Recoil :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۱۰:۵۱:۵۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۱۱:۲۱:۵۸ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن