مشخصات بازیکن
saeed | Pvpro.com :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.251.44 :آیپی
STEAM_1:1:480302363 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۸:۲۰:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۸:۲۰:۴۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن