مشخصات بازیکن
sh.kl.dl.d :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.224.247.175 :آیپی
STEAM_1:0:494154113 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۱۴:۵۲:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۴:۵۲:۴۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن