مشخصات بازیکن
habitualannoyingcurlew :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.236.113.236 :آیپی
STEAM_1:1:491220291 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۲۲:۲۵:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۲۲:۲۵:۲۵ :تاریخ آنبن
6 روز :مدت زمان بن