مشخصات بازیکن
mafithekid :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.171.81 :آیپی
STEAM_1:1:440925454 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۹:۱۴:۱۶ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن