مشخصات بازیکن
???????????????????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
95.82.54.27 :آیپی
STEAM_1:0:95258057 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۰۹:۵۴:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۳:۵۴:۳۵ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن