مشخصات بازیکن
mohammad-amin :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.143.74 :آیپی
STEAM_1:1:459273509 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
lag :دلیل بن شدن
Hossein Karimy | KM :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۲:۵۷:۵۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۳:۱۲:۵۰ :تاریخ آنبن
15 دقیقه :مدت زمان بن