مشخصات بازیکن
Mr_Erfan :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.120.211.77 :آیپی
STEAM_1:1:480097700 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۶:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۹:۰۶:۴۲ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن