مشخصات بازیکن
Mr_Ali :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.68.76 :آیپی
STEAM_1:0:419419461 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۵:۵۰:۱۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن