مشخصات بازیکن
NeMeSiS? 2 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.234.124.204 :آیپی
STEAM_1:0:429048470 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۷:۴۸:۰۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۸:۱۹:۴۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن