مشخصات بازیکن
BSOD.EXE :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.164.79 :آیپی
STEAM_1:0:451827307 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh | GameBull :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۸:۱۷:۳۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۹:۱۷:۳۲ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن