مشخصات بازیکن
Smoke :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
46.62.158.88 :آیپی
STEAM_1:0:245871021 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27020 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۲۰:۵۳:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۲۰:۵۳:۳۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن