مشخصات بازیکن
he 112 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.209.43.131 :آیپی
STEAM_1:1:444775507 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰۰:۵۱:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰۴:۵۱:۰۲ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن