مشخصات بازیکن
BlaCkJusTiCe :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.202.193.119 :آیپی
STEAM_1:1:454348801 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰۱:۲۰:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰۹:۲۰:۴۱ :تاریخ آنبن
8 ساعت :مدت زمان بن