مشخصات بازیکن
h4d1 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.209.1.230 :آیپی
STEAM_1:1:444951774 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۲۳:۲۷:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۰:۲۷:۵۲ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن