مشخصات بازیکن
Django :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
46.41.197.112 :آیپی
STEAM_1:0:464053104 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۲۰:۴۸:۴۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن