مشخصات بازیکن
doom :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.117.179.204 :آیپی
STEAM_1:1:495291521 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] TriggerBot / Smooth Aimbot Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰۷:۳۰:۰۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن