مشخصات بازیکن
asassins :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.180.113.182 :آیپی
STEAM_1:0:495016544 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۰:۲۰:۴۴ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن