مشخصات بازیکن
pc100 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
178.131.51.187 :آیپی
STEAM_1:1:495068172 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Saeed Ch | ACE :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۸:۳۳:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۸:۳۳:۵۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن