مشخصات بازیکن
kakero :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.209.17.37 :آیپی
STEAM_1:0:210699345 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Sajjad Chehreh | Dennis :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۲۲:۰۵:۱۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۲۳:۰۵:۱۷ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن